Privacyverklaring

Translation

Privacyverklaring Radboud Rangers

In dit document vindt u de uitleg met betrekking tot gegevens die studentensportvereniging N.S.S.H.V. Radboud Rangers verzamelt van haar leden en begunstigende leden. De twee hiervoor genoemde groepen zullen nader aangeduid worden als ‘de leden’. De vereniging verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze voorwaarden, tenzij u hiervan tevoren toestemming voor heeft gegeven. Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig en leden moeten om deze reden de privacy statement regelmatig raadplegen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen zullen in dit document worden gewijzigd en hiervoor wordt opnieuw toestemming gevraagd. Drastische veranderingen in de privacy statement kunnen daardoor niet tussentijds worden aangepast. Tenzij voorafgaand aan de verandering toestemming is gevraagd aan de leden die de privacy statement eerder al hebben getekend.

Het inschrijfformulier

Hieronder is een lijst weergegeven met de gegevens die verzameld worden op het inschrijfformulier en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om gebruik te maken van de diensten van de vereniging. De gegevens verstrekt via het inschrijfformulier worden opgeslagen in het algemene ledenbestand. Deze worden opgeslagen op in een digitaal administratieprogramma waar alle bestuursleden van studentensportvereniging N.S.S.H.V. Radboud Rangers toegang tot hebben. Met de beheerders van dit administratieprogramma is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De persoonsgegevens worden bewaard tot het lid zelf aangeeft dat deze verwijderd moeten worden. Wij bewaren de persoonsgegevens alleen voor archiefdoeleinden.

Gegeven Doel
Voor- en achternamen Om onderscheid uit te drukken tussen leden
Geboortedatum Om te bepalen of een lid jonger of ouder is dan 18 jaar, wat van belang is voor de wet
Telefoonnummer Om in contact te komen in geval van nood, en voor verheldering van onduidelijkheden en/of vragen
Adres Voor het opsturen van documenten
E-mailadres Om in contact te komen en blijven in geval van mededelingen en/of uitnodigingen, en om de nieuwsbrief te verzenden met daarin relevant geachte informatie voor de leden
Studentnummer/Sportkaart Om te duiden welk type lidmaatschap benodigd is/ voor het nummer aanvragen van subsidies/ voor het controleren van het abonnement bij het Radboud Sportcentrum
IBAN Om het jaarlijkse lidmaatschapsgeld af te kunnen schrijven via automatisch incasso en om toekomstige betalingen/declaraties makkelijker te laten verlopen
Rugnummer Om kleding te kunnen bestellen
Jaar van afstuderen Om de hoogte van de contributie te kunnen vaststellen
Bondsnummer Voor het inschrijven bij de sportbond en het inschrijven van competities

Daarnaast kan door de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen aan studentensportvereniging N.S.S.H.V. Radboud Rangers gevraagd worden om bepaalde gegevens die bij de inschrijving zijn ingevuld te verstrekken. Dit om de student status van de leden en daarmee de ledenlijsten te controleren. Hierbij gaat het om de naam van het lid en de status van de student en het studentnummer dan wel sportkaartnummer. Met het ondertekenen van deze privacyverklaring wordt akkoord gegaan met het verstrekken van de hierboven genoemde gegevens aan de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum, het Radboud Fonds en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen voor het aanvragen van subsidies.

Voor het inschrijven voor competities kunnen bovenstaande gegevens gedeeld worden met de bond dan wel de competitieleiding.

Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt er dus toestemming gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Inzien en aanpassen van uw gegevens

Het is altijd mogelijk om bij de secretaris uw verzamelde persoonsgegevens in te zien en om een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen van de gegevens in te dienen. Voor alle gegevens geldt dat wanneer er sprake is van een wijziging, aanvulling of verwijdering, u deze zelf door dient te geven aan het bestuur.

Bezwaar maken

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens. Indien de grond van studentensportvereniging N.S.S.H.V. Radboud Rangers zwaarder weegt dan het bezwaar, kan studentensportvereniging N.S.S.H.V. Radboud Rangers ervoor kiezen om het verwerken voort te zetten. Als er alleen bezwaar is aan het verstrekken van (bepaalde) persoonsgegevens aan de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen, dan kan dit ook aan studentensportvereniging N.S.S.H.V. Radboud Rangers gemeld worden. Indien studentensportvereniging N.S.S.H.V. Radboud Rangers al persoonsgegevens heeft verstrekt aan de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen, dan zal studentensportvereniging N.S.S.H.V. Radboud Rangers de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen op de hoogte stellen van de beperking van de persoonsgegevens.

Meldplicht bij een datalek

Studentensportvereniging N.S.S.H.V. Radboud Rangers heeft een meldplicht als er sprake is van een datalek. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat er zorgvuldiger omgegaan wordt met persoonsgegevens en dat de beveiliging hiervan in orde is. Er is sprake van een datalek als er verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens (zoals bovenaan beschreven) plaatsvindt. Mocht een datalek plaatsvinden, dan is vereniging N.S.S.H.V. Radboud Rangers verplicht dit te melden aan haar leden. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar het protocol datalek.

Datum laatst bijgewerkt: 13 juli 2018

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.